երագընթաց

երագընթաց

Dasnabedian 1995: 429

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,17
rapide, prompt à la course

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԱԳԸՆԹԱՑ — ( ) NBH 1 0665 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 10c, 12c, 13c ταχυδρόμος, ταχύς τῷ δρομῷ velox celer Տ. արագընթաց. Արագ ընթացօղ՝ իրօք կամ նմանութեամբ. շուտ վազօղ, քալուկ, չուստ, արտորացօղ. ... *Երագընթաց է արեգակն. ՟Ա. Եզր. ՟Դ. 34:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԾԱՀԵԾՈՒԿ — ( ) NBH 1 0090 Chronological Sequence: 11c ա. Հեծեալն յայծ. մակդիր Կռոնոսի չաստուծոյ, կամ երագընթաց ժամանակի. *Այծահեծուկն այն եւ երկնաչուն. Մագ. լ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱԳԱՁԻ — ( ) NBH 1 0665 Chronological Sequence: 12c ա. Ունօղ զձի երագընթաց. ... *Զօրացն արաբիայ, որ են երագաձիք. Ուռհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱԳԱՔԱՅԼ — ( ) NBH 1 0665 Chronological Sequence: 12c ա. Որ արագ քայլէ. արագոտն. երագընթաց. սրաթռիչ. *Որք յառաջ քան զնա երագաքայլք էին: Երագաքայլ թեւօք ամբարձեալ զմիտս. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԵԹԵՒԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0804 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c չ. κουφίζομαι, ἑλαφρίζομαι allevor, levior sum, aut velocior Ազատանալ ʼի ծանրութեանց. դիւրանալ. թօթափիլ. թեթեւնալ. ... *Թեթեւասցի կատարածն իմ ինձ ծանրացելոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՐԿԱԲԵՐ — (ի, ից.) NBH 2 0063 Chronological Sequence: 5c, 7c ա. δασμοφόρος tributum pendens. Որ բերէ զտուրս հարկաց. հարկատու. *Ընծայաբերս ինձ եւ հարկաբերս զամենեցունց թագաւորս արարի. Ածաբ. ժղ.: ՀԱՐԿԱԲԵՐ. Հարկիւ կամ ʼի հարկէ բերեալ, խաղացեալ. *Հարկաբեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՐԱՓԱՅԼ — (ի, ից.) NBH 2 0140 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c ա. Ունօղ զփայլիւն հրոյ. բոցափայլ. հրանիւթ. *Հրափայլ սիւն. Խոր. վրդվռ.: *Առագաստ հրափայլ ծագմամբ. Շար.: *Հրափայլ եւ երագընթաց փառաբանչօք. Նար. կուս.: *Տպազիոն հրափայլ լուսով. Երզն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԵՂՄԱԳՆԱՑ — (ի, ից.) NBH 2 0248 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c ա. Ուր իցէ մեղմ գնացք. հանդարտաքայլ. *Մեղմագնաց եւ հանդարտագնաց ոտիւք. Սեբեր. ՟Ժ՟Գ: *Սողելով մեղմագնաց քայլիւք մերձեցան ʼի պարիսպն. Ճ. ՟Ա.: գ. ՄԵՂՄԱԳՆԱՑՔ գ. Մեղմ ընթացք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՄՐԱՇԱՐԺ — (ի, ից.) NBH 2 0320 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ա. ՅԱՄՐԱՇԱՐԺ ՅԱՄՐԱՇԱՐԺՈՒԿ. Որ յամր շարժի. յամրագնաց. *Գիր է երագընթաց, եւ յամրաշարժ. Ճ. ՟Ը.: *Յամրաշարժուկ, յարախաղաց. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՄՐԱՇԱՐԺՈՒԿ — (ի, ից.) NBH 2 0320 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ա. ՅԱՄՐԱՇԱՐԺ ՅԱՄՐԱՇԱՐԺՈՒԿ. Որ յամր շարժի. յամրագնաց. *Գիր է երագընթաց, եւ յամրաշարժ. Ճ. ՟Ը.: *Յամրաշարժուկ, յարախաղաց. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.